Sjekklister

Følgende sjekklister benyttes ved årlig kontroll:

G1 Sjekkliste for

G2 Sjekkliste for kontroll av tårnkraner

G3 Sjekkliste for kontroll av Portal-/ svingkraner

G4 Sjekkliste for kontroll av bro-/traverskraner

G7 Sjekkliste for kontroll av vinsjer/spill/taljer

G8 Sjekkliste for kontroll av lastebilkraner

G10 Sjekkliste for kontroll av håndrevne kraner

RX Sjekkliste for kontroll av redskap

SX Sjekkliste for

PX Sjekkliste for

KX Sjekkliste for kontroll av klatrestillas over 3 meter

T Sjekkliste for kontroll av løfte og stabelvogner for gods (truck)

M Sjekkliste for kontroll av masseforflytningsmaskiner

BH Sjekkliste for kontroll av byggplassheiser