Forklaring på koder:

NC -IKKE GODKJENT
Innretningen har feil eller mangler som kan resultere i fare for liv og helse. Ikke godkjent, eier varsles umiddelbart. Når feil og/eller manglene som har betydning for sikkerheten er utbedret, skal sakkyndig virksomhet attestere for at arbeidsutstyret er fullt forsvarlig å bruke til neste kontroll. Innretningen skal ikke merkes med kontrollmerke / farge før feil og mangler er utbedret.

RC - GODKJENT MED KRAV
Innretningen har alvorlige feil og mangler som må utbedres innen angitt tidsfrist.

MO - GODKJENT MED KOMMENTAR
Innretningen er godkjent, men har forhold som bør holdes under oppsikt / overvåkes.

C - GODKJENT MED INFORMASJON
Generell kommentar, benyttes etter utbedring eller ved andre forhold som kunden må gjøres oppmerksom på.

OK -GODKJENT

Kodene benyttes på kontrollkort, sammen med forklarende tekst og referanse til kontrollpunkt

Last ned her