Sakkyndig virksomhet

Kran Elektro Service A/S har godkjent sertifikat til å utføre sakkyndig kontroll, service og reparasjonsarbeid for følgende kontrollgrupper:

 • G2 Tårnkraner
 • G3 Portal-/ svingkraner
 • G4 Bro-/traverskraner
 • G7 Vinsjer/spill/taljer
 • G8 Lastebilkraner
 • G10 Hånddrevne kraner
 • RX Redskap• SX Studio -senerigg
 • PX Personløftere
 • KX Klatrestillas over 3 meter
 • T Løfte og stabelvogner for gods (truck)
 • M Masseforflytningsmaskiner
 • BH Byggplassheiser

Sakkyndig kontroll omfatter:

 • Sikkerhetsrelaterte styresystemer, bl.a. radiostyring, må kontrolleres med hensyn på vedlikehold og funksjon slik at utilsiktede bevegelser ikke oppstår.
 • kontroll av de deler av arbeidsutstyret som har betydning for sikkerheten og arbeidsmiljøet og som vil være utsatt for slitasje, sprekker, skader, korrosjon og lignende
 • funksjonskontroll med passende laster
 • kontroll av verneinnretninger
 • kontroll av at de instruksjoner for bruk, drift og vedlikehold som er av betydning for sikkerheten, er tilstede.

Kontrollen utføres normalt i henhold til Kran Elektro Service AS sine egne sjekklister eller leverandørens instrukser. Ved feil og mangler benyttes NORSOK kommentarkoder.

Se link: NORSOK


Last ned skjema for fargekoder som benyttes ved årlig kontroll

Fargekoder 2010 - 2015

Fargekoder 2006 - 2011

Sammen tar vi kontrollen!