Idrettsutstyr

Kontroll og service av idrettsutstyr

Kran Elektro Service as utfører årlig kontroll og service på idrettsutstyr og skillevegger. Myndighetskrav tilsier at utstyret skal underlegges dokumentert service og kontroll.

Vår samarbeidspartner, Killingmo & Tønsberg A/S leverer det aller meste av idrettsutstyr. Killingmo & Tønsberg A/S kan i samarbeid med Kran Elektro Service AS utføre kontroll, service og montasje på kort varsel, i hele Rogaland.