Kranvekter / Dynamometer

LL-Link

PIAB LL/LLA Lastlenke med fjernavlesning.er en all værs instrument for for måling iaggressivt miljø, med høy nøyaktighet.

Kranvekt

PIAB Crane Weigher er en all værs instrument for måling i aggressivt miljø, med høy nøyaktighet.

Dynamometer

For måling og kontroll av last og krefter, hvor det er krav til høy nøyaktighet.

Staglinemåler RTM

PIAB RTM er enkel å bruke. Legg linen mellom måleren og skru til rattet og kraften i linen leses av i disply.