Spennbord - Magnetbord 

Tecnomagnete oppspenningsteknikk forenkler oppspenning av arbeidsstykket i frese og fleroperasjons maskiner. Magnetbordene har et patentert selvjusteringssystem. Dette gjør det mulig å drastisk redusere oppspenningstiden på arbeidsstykker med ujevne og skjeve sider - og hjelper deg til å oppnå en betydelig kostnadsbesparelse. Vi leverer også magnetbord til plastindustrien.