Skanska Norge AS

Nytt 2 tonn magnetåk tatt i bruk hos Skanska Norge AS Avd. Øysand

Kran Elektro Service AS har levert nytt 2 tonns magnetåk for løfting av bjelker og stålprofiler.For betjening av kran og magnetåk benyttes samme HBC radiostyring.

Leveranse av ny kran og montasje av magnetåk ble utført av KONECRANES AS.

Kran Elektro Service AS gratulerer Skanska Norge AS med ny kran og magnetåk!