Norsk Stål AS Horten

Nytt 7,5 tonn magnetåk tatt i bruk hos Norsk Stål AS, Horten

Kran Elektro Service AS har levert nytt teleskoperende magnetåk for løfting av stålplater i brenneavdeling. Magnetåket er spesialtilpasset eksisterende kran med cc 1500mm mellom kroker og har en svært lav byggehøyde. For betjening av kran og magnetåk benyttes samme HBC radiostyring.Ombygging av kran og montering av magnetåk ble utført av KIS Sør AS Sandefjord.

Kran Elektro Service AS gratulerer Norsk Stål med nytt magnetåk!

Sikkerhet:

magneten har innebygget UCS saturation control system for overvåking av magnetiserings-prosessen. PICK-UP funksjon med redusert kraft. For å unngå å løfte flere plater samtidig, benyttes kraftregulering i PICK-UP modus, med maks 75% løftekraft.

Etter at lasten er løftet noen cm, aktiveres FULL MAG og kraften økes til 100% (22,5 tonn, sikkerhetsfaktor 3).

For å demagnetisere må lasten senkes til løftekjeder er uten belastning, dette overvåker DAUTANAC sikkerhetssystem, DEMAG knapp aktiveres og bekreftes med SAFE knapp.