Magnetåk - Elektropermanent magnet - Elektromagnet

Tecnomagnete magnet åk er ideelle for handtering av plater, profiler, støpegods, rør og akslinger. Vi kan tilby standard løfteåk med kapasitet opp til 60 tonn, samt kundetilpasset løsning. Alle våre åk har innovative løsninger for total sikkerhet. Sikkerhetsfaktor 3 ihht NS-EN 13155. Produsert i Italia.

Sikkerhet:

Systemet har innebygget UCS saturation control system for overvåking av magnetiserings- prosessen. PICK-UP funksjon med redusert kraft. For å unngå å løfte flere plater samtidig, benyttes APC kraftregulering i PICK-UP modus, med maks 75% løftekraft.

Etter at lasten er løftet noen cm, aktiveres FULL MAG og kraften økes til 100%

For å demagnetisere må lasten senkes til løftekjeder er uten belastning, dette overvåker DAUTANAC sikkerhetssystem, DEMAG knapp aktiveres og bekreftes med SAFE knapp.

Brosjyre magnetåk:

Sammen tar vi kontrollen!