Gigasense antikollisjonssystem Antikollisjonsvern Kollisjonsver

Gigasense antikollisjonssystem benytter radar teknologi i sine systemer, slik at det ikke påvirkes av støv, røyk, regn eller andre ytre påvirkninger. Gigasense antikollisjonssystem har flere brytenivåer, dette gjør at kran automatisk kan stoppes i flere hastigheter og avstander. Systemet tar selvfølgelig hensyn til nabokraners hastighet.

Trykk på link for informasjon:

Gigasenseantikol.pdf

Sammen tar vi kontrollen!